Troba el teu clúster

Clúster Bioenergia de Catalunya

El Clúster Bioenergia Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la bioenergia a Catalunya i té com a objectiu fomentar-ne un ús sostenible.

Clúster Bioenergia de Catalunya
Marc Cortina

mcortina@clusterbioenergia.cat

+ 34 608 887 867