Agents de suport a la internacionalització
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agents de suport a la internacionalització

Converteix-te en el millor company de viatge per a les empreses

La internacionalització és un factor clau en el creixement de les empreses catalanes. Per això, ACCIÓ reconeix i dona suport a totes les entitats que acompanyen les empreses en el seu procés d'obertura al món, ja sigui a través de l’assessorament, la formació o el finançament.

Si vols convertir-te en el millor company de viatge de les empreses i disposar del segell de la Generalitat de Catalunya que acredita la teva experiència, sol·licita l'acreditació com a Agent de suport a la internacionalització d’ACCIÓ.

Vols acreditar-te com agent de suport a la internacionalització, consulta'ns per conèixer-ne tots els detalls.

Catalunya compta amb una gran riquesa d’agents públics i privats de suport a l’empresa. Amb l'objectiu de potenciar la col·laboració publicoprivada, d'impulsar la coordinació i fomentar la col·laboració entre els diferents agents, ACCIÓ ha establert un procés d'acreditació amb uns requisits d'accés per crear una xarxa d'agents reconeguts a tot el territori com a Agents de suport a la internacionalització.

L'acreditació d'Agent de suport a la internacionalització permet a la teva entitat...

  • Fer ús del segell que acredita i reconeix la teva experiència.
  • Gaudir de visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació.
  • Presentar-te a les licitacions o programes que es convoquin per a l’execució de serveis i activitats en l’àmbit de la internacionalització, sempre que es compleixin els requeriments establerts en les convocatòries específiques.
  • Participar en el Grup de Treball d’Internacionalització.
  • Rebre acompanyament en accions de diplomàcia econòmica i empresarial a l’exterior.
  • Participar en l’espai de treball en xarxa amb tots els agents acreditats i assistir a la reunió anual.

Poden sol·licitar l'acreditació d'Agents de suport a la internacionalització aquelles entitats que destinen bona part de la seva activitat a impulsar les empreses catalanes al món. Hi ha cinc tipologies d'agents, cadascuna amb diferents requisits de sol·licitud. La teva entitat pot sol·licitar l'acredictació d'una o més tipologies d'agents.


1. Entitats de promoció.

2. Entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització.

3. Entitats de formació.

4. Entitats financeres.

5. Empreses privades especialitzades en prestació de serveis i assessorament a processos d'internacionalització.


Consulta tots els requisits segons les tipologies d'agents en el DOGC.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el formulari que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud" i hi adjuntis la documentació justificativa comprimida en un fitxer .zip.

Els documents a presentar varien en funció de la tipologia d'agent (recorda que pots sol·licitar una o més acreditacions).

 

Documentació general

L’han d’enviar totes les entitats, independentment de la categoria o categories a què es presentin:

  • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'entitat o empresa.
  • Estatuts de l’entitat.

 

Documentació específica

La relació de documents a presentar per justificar cada requisit està detallada a les bases. Els documents a presentar varien en funció de la categoria per a la qual se sol·liciti l’acreditació.


Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC.

El termini per a presentar la sol·licitud d'acreditació ha finalitzat.

Si vols rebre informació per a properes convocatòries, contacta amb nosaltres.

 

Aquest és el llistat d'Agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ, per categories:

Agents de suport a la internacionalització


Beneficis per als agents acreditats

Un dels drets i obligacions dels Agents de suport a la internacionalització és fer un ús correcte del segell que els acredita. Els responsables del programa d'acreditacions us faran arribar el segell i el manual d’ús en el moment que es faci efectiva l'acreditació.