ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió estrangera a Catalunya 2017

Informes d'anàlisi econòmica

Els registres de captació de capital productiu han crescut un 33,9% en el quinquenni 2013-2017 respecte l’anterior 2008-2012 amb fons provinents majoritàriament de la UE i destinats a la indústria, la construcció i el comerç.

09/07/2018
La inversió estrangera a Catalunya 2017

La inversió estrangera a Catalunya 2017

L’estudi La inversió estrangera a Catalunya 2017 (document .PDF), elaborat per ACCIÓ, analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2017. Una anàlisi que es combina amb la dels quinquennis 2013-2017 i 2008-2012. Analitzar les dades en períodes amplis permet superar un factor intrínsecament associat a la inversió estrangera com és el de la volatilitat.

Per inversió estrangera directa s’entenen les operacions que generen nova capacitat de producció i/o generen ocupació. Alhora, són operacions on l’inversor pretén aconseguir control o influència en la direcció i administració d’una empresa que opera fora del territori on resideix. En aquest sentit, la participació de la inversió estrangera en el capital de l’empresa ha de ser igual o superior al 10%.

Tot plegat es tradueix en noves inversions en empreses que ja operen a Catalunya, inversions greenfield (quan no hi ha un establiment previ), reinversions, ampliacions, adquisicions o joint ventures.

A escala global, l’any 2017 va ser de caiguda en la inversió estrangera (-16,3%), però amb un creixement del 8,5% en el darrer quinquenni; amb els Estats Units i la Xina com a principals països receptors.

A Catalunya, el quinquenni 2013-2017 ha registrat un augment del 33,9% respecte el període 2008-2012, amb un total de 20.321 milions d’euros; el que suposa una mitjana de més de 4.000 milions d’euros a l’any.

Inversio estrangera a Catalunya 2017

En els darrers cinc anys, la majoria de les inversions han provingut de països de la UE com Luxemburg, França, els Països Baixos o Alemanya. Més enllà de la UE, destaquen les inversions amb origen a Mèxic i els Estats Units, que representen més d’un 10% del total cadascuna d’elles.

Per sectors, la indústria és qui atreu la majoria del capital estranger (33,1%), per davant de la construcció (16,1%) i el comerç (14,1%) durant el període 2013-2017.

Consulta totes les xifres al detall a l’informe La inversió estrangera a Catalunya 2017 (document .PDF).