• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF EcoVerda

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Condicions financeres

Import: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió.

Termini: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%.

En cas d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus d’interès s’aplicarà segons la normativa.

Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat