ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF- Avalis creixement

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres

Import: entre 250.000€ i 500.000€.

Termini:

     Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini.

     Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini.

Tipus d'interès:

     EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%.

     Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar:

     Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis.

     Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.

 

Tramitació

Més informació

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat