• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF Turisme

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / ICF Institut Català de Finances

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement.

Finalitat

 • Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
 • Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades. 
 • Millores d'eficiència energètica. 
 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.

Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part de la Direcció General de Turisme podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Condicions financeres

 • Import: fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000€ i un màxim d'1 M€ per client. 
 • Termini: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos. 
 • Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, pot ser EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,95%. 
 • Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
 • Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat. 
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat