ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Internacional

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Finançament destinat a:

Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.


Import màxim per client:

Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Tram I Inversió i Liquiditat

Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat fora del territori nacional

Tram II Exportadors a mitjà i llarg termini

Crèdit Subministrador: finançament a empreses espanyoles per a la venda de béns o serveis, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
Crèdit Comprador: finançament a empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya o empreses amb domicili social fora d'Espanya que tinguin "interés español".
Finançament Complementari: finançament a l'empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis, que no s'hagin cobert en la seva totalitat amb un Crèdit Comprador

Modalitat:

Préstec/lísing i linia de crèdit per Inversió i liquiditat. Préstecs per exportadors a mitjà i llarg termini.

Tipus d'interès:

Tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

  • Tram I Inversió i liquiditat: de 1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal en funció dels terminis.
  • Tram II Exportadors a mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins 3 anys de carència del principal en funció dels terminis.


Comissions:

L'entitat de crèdit podrà cobrar una comissió única a l'inici de l'operació, a més a més, s'aplicarà una comissió per amortització anticipada. En el tram II, addicionalment podrà cobrar una comissió d'estudi / obertura.


Garanties:

A determinar per l'entitat de crèdit llevat aval de SGR/SAECA.

Si necessita ampliar informació:

Ficha informativa ICO Internacional 2021 Tramo I Inversión y Liquidez

Ficha informativa ICO Internacional 2021 Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo

Més informació

 

ICO
Telèfon. 900 121 121