ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament per a autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Característiques

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o edifici.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Activitats empresarials i / o inversió i necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletraball recollits dins el programa Acelera Pyme.

Rehabilitació d'habitatges i edificis.

Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

D'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Comissions: l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, si s'escau, la d'amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació llevat aval d'una SGR / SAECA.

Ficha ICO Empresas y Emprendedores 2021

Més informació

ICO
Telèfon. 900 121 121