ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICO Garantia SGR/SAECA

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament per autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques i privades que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

 

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Finançament destinat a autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques o privades que comptin amb l'aval d'una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que volguin desenvolupar tasques empresarials i/o inversions, per cobrir les necessitats de liquiditat o les desepeses d'activitat tant a Espanya com fora del territori nacional.

Import màxim per client: fins a 2 milions d'euros en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat dintre i fora del territori nacional.

Modalitat:

Préstec / lísing o línia de crèdit.

Tipus d'interès:

Fixe o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

De 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal en funció dels terminis.

Comissions:

La SGR/SAECA podran cobrar una comissió d'estudi de fins al 0,5% sobre l'import avalat. Addicionalment, la SGR podrà cobrar una quota social mutualista de fins al 4% sobre l'import avalat. A més a més, l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació i, en el seu cas, la d'amortització anticipada.

Garanties:

A determinar per l'entitat de crèdit i/o la SGR o SAECA.

Sol·licituds:

Directament a les entitats de crèdit, SGR (www.cesgar.es) o SAECA (www.saeca.es)


Ficha ICO Garantía SGR/SAECA 2021

Més informació

ICO
Telèfon. 900 121 121