ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICO Crédito Comercial

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament per a autònoms i empreses

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Característiques

Import màxim per client : Fins 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l'operació : Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit .

Tipus d' interès : tipus variable , més el marge establert per l'Entitat de Crèdit.

Comissions : L'Entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació.

Garanties : A determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació.

Ficha informativa ICO Crédito Comercial 2021

Més informació

ICO
Telèfon. 900 121 121