ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICO Canal Internacional

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Poden sol·licitar aquest finançament autònoms, emprenedors, empreses i entitats públiques i privades, tant domiciliades a Espanya com domiciliades a l’estranger que tinguin al menys un 30% de capital d’empresa espanyola per realitzar activitats empresarials i/o inversió o atendre les necessitats de liquiditat.

Per operacions d’Exportació a Mig i Llarg Termini, podran sol·licitar financiació:

  • Empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d’Espanya.
  • Empreses amb domicili social fora d’Espanya que adquireixin, amb ajornament de pagament, béns o serveis a empreses amb domicili a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya que tinguin interès espanyol.

Conceptes finançables

  • Inversió o liquiditat
  • Exportacions a mig i llarg termini

Zones geogràfiques

CAF: Llatinoamèrica. BCIE: Centro Amèrica i República Dominicana. BANBIF: Perú. Sabadell Miami: Estats Units i Llatinoamèrica. BANCÓLDEX: Colombia. FONPLATA: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai. BBVA PERÚ: Perú. SABADELL MEXICO: Mèxic. BBVA MEXICO: Mèxic. COFIDE: Perú. BBVA COLOMBIA: Colombia.

Sol·licitud

La tramitació de les operacions es realitzarà a través de les Institucions Financeres Internacionals o els bancs locals radicats fora d’Espanya amb els que l’ICO tingui subscrit un acord de col·laboració.

Import màxim per client

No s’estableix un import màxim per client.

Modalitat de l’operació

Tipus de contracte de finançament que acordin entre el client i l’Entitat de Crèdit

Condicions financeres de l’operació

El client i l’Entitat de Crèdit acordaran les condicions de l’operació que formalitzin: tipus d’interès, terminis d’amortització i carències, etc.

Garanties

L’Entitat Financera Internacional podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes.

Comissions i despeses

L’Entitat Financera Internacional podrà aplicar al client les comissions que estimi oportunes.

Compatibilitat amb ajudes d’altres organismes

Aquest finançament serà compatible amb ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes (CCAA) o altres institucions.

Documentació

El client haurà de presentar la documentació que cada Entitat Financera Internacional o banc local consideri necessària per estudiar l’operació.

Ficha informativa ICO Canal Internacional

Més informació

ICO
Telèfon. 900 121 121