ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Turisme

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / ICF Institut Català de Finances

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement.

Finalitat

  • Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
  • Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
  • Millores d'eficiència energètica.
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.

Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part de la Direcció General de Turisme podeu consultar l'ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la seva modificació i la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Condicions financeres

Import: fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000€ i un màxim de 2 M€ per client.

Termini: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, pot ser EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,95%.

Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.

Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Tramitació

Més informació

Contacte ICF

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat