ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Enisa Creixement

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

  1. Estàs buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
  2. Vols ampliar la teva capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes/serveis o diversificant mercats.
  3. Busques capitalització o deute en mercats regulats.
  4. Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Beneficiaris

Emprenedors que estiguin contemplant per a les seves pimes millores competitives; un projecte de consolidació, creixement o internacionalització; o operacions societàries.

Condicions financeres


Import del préstec:

  • Mínim: 25.000 €
  • Màxim: 1.500.000 €

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

  • Primer tram: euríbor + 3,75%
  • Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.

Comissió d'obertura: 0,5%.
Venciment: màxim 9 anys.
Manca de principal: màxim 7 anys.

Més informació

Contacte
Telèfon. 91 570 82 00