ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Emprenedores Digitals

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Secundar i impulsar, a través del finançament, projectes d'emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit.

Beneficiaris

Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.

Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles que estiguin considerant un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.

Condicions financeres

 • Import mínim del préstec: 25 000 €.
 • Import màxim del préstec: 1 500 000 €.
 • Per a la determinació de l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l'estructura financera de la societat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
  • Primer tram: euríbor + 3,75%.
  • Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Manca de principal: màxim, 7 anys.
 • Comissió d'amortització anticipada: equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data d'amortització anticipada.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: en el cas de canvi en la majoria de control de l'empresa prestatària i/o de transmissió global per qualsevol títol dels actius de l'empresa prestatària, s'estableix l'opció a favor de ENISA de declarar el venciment anticipat del préstec. En el cas d'exercir aquesta opció, s'establirà una penalització per venciment anticipat, equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos -si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim-, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data de venciment anticipat.
 • L'amortització d'interessos i principal és trimestral.
 • Per a la concessió del préstec no s'exigiran garanties addicionals a les del propi projecte empresarial.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Contacte

Telèfon: 915 708 200