ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2023

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança les bases reguladores mitjançant el Reial decret que executa el Programa de rehabilitació energètica per edificis existents a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000). 

Els municipis de repte demogràfic són aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. A efectes informatius, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publicarà el llistat dels municipis on podran dur-se a terme les inversions subvencionables.

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic. 

Beneficiaris

 • Les CCAA seran les beneficiàries directes dels ajuts, que publicaran les corresponents convocatòries en els propers mesos. 
 • Poden optar als ajuts els següents subjectes que tinguin residència fiscal a Espanya: 

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús; 
  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge; 
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis; 
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat i que els atorgui la facultat expressa per dur a terme reformes objecte d’actuació d’incloure al Programa; 
  • Les empreses de serveis energètics (ESEs) o proveïdors de serveis energètics; 
  • Les entitats locals; 
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia; 
  • Les administracions públiques i organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les AAPP. 

Pressupost

Pressupost total: 50M € 

Pressupost per Catalunya: 5.782.500€  

Més informació

Referència legal BOE Núm. 185 del 04-08-2021

Contacte

consultas.prtr@idae.es

913 146 673