ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0 "ACTIVA Financiación"

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització17/08/2021

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental a conseqüència de la seva digitalització.

En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

Es donaran suport a projectes en l'àmbit de la digitalització industrial tant la recerca industrial i el desenvolupament tecnològic, com la innovació de processos i d'organització d'empreses industrials.

Beneficiaris

  • Podran ser beneficiàries les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic.
  • A la línia ACTIVA PIMES només podran acollir-se aquelles societats mercantils que compleixin amb la definició de pime establerta en l'annex I del Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, o normativa que el substitueixi.

Pressupost

El pressupost disponible per a la convocatòria de 2021 serà de 95.000.000 euros dels quals 80.000.000 euros tindran forma de préstec reemborsable a tipus d'interès 0% i 15.000.000 euros tindran forma de subvenció.

Termini

Del 06/08/2021 al 17/08/2021.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 186 del 05-08-2021

Contacte

financia_industria@mincotur.es

913 494 640