ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització26/08/2021

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme convoca ajuts per a l’execució de plans d’innovació i de sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, amb fons Next Generation EU. 

Aquesta actuació persegueix el suport a plans d'innovació i sostenibilitat en les empreses industrials a través de l'execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació en processos i organització, així com d'inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l'eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

En particular, aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a actuacions en innovació i sostenibilitat que permetin potenciar el sector industrial tenint en compte tant el context de sortida de la crisi derivada del COVID-19 com la necessitat d'una recuperació en clau ecològica, sobre la base de la neutralitat climàtica i la protecció ambiental.

Els projectes objecte dels ajuts hauran de seguir alguna de les següents línies d’actuació: 

  • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació
  • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic.

Pressupost

El pressupost disponible per a la convocatòria de 2021 serà de 94.000.000 euros dels quals 80.000.000 euros tindran forma de préstec reemborsable a tipus d'interès 0% i 14.000.000 euros tindran forma de subvenció.

Les ajudes concedides en el marc d'aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec reemborsable o ser una combinació de préstec i subvenció.

Termini

Del 17/08/2021 al 26/08/2021.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 195 del 16-08-2021

Contacte

financia_industria@mincotur.es

913 494 640