ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització17/09/2021

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) llança subvencions a agrupacions d’entitats que portin a terme projectes d’inversió i reforma en matèria de recerca pel desenvolupament tecnològic, la innovació i l’equilibri de la cadena de comercialització en el sector pesquer i de l’aqüicultura. 

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol.

Són subvencionables els projectes de les àrees temàtiques, accions prioritàries i línies subvencionables recollides a l’Annex 1 de les Bases reguladores.  

Les àrees temàtiques són les següents: 

 • Àrea Temàtica 1. Recursos marins vius 
 • Àrea Temàtica 2. Tecnologies pesqueres 
 • Àrea Temàtica 3. Aqüicultura 
 • Àrea Temàtica 4. Tecnologia de la transformació 
 • Àrea Temàtica 5. Tecnologia de la comercialització i equilibri de la cadena de comercialització 
 • Àrea Temàtica 6. Aspectes transversals 

Beneficiaris

 • Les corporacions de dret públic i les entitats associatives, d’àmbit nacional, que exclusiva o parcialment representin al sector extractiu, al de l’aqüicultura, al transformador o comercialitzador-distribuïdor dels productes pesquers i de l’aqüicultura;
 • Els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat; 
 • Les universitats públiques; 
 • Les entitats públiques instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d’R+D+I; 
 • Els centres tecnològics i centres de suport a la recerca tecnològica d’àmbit estatal. 

Pressupost

Pressupost total: 9M €.

2021: 1M €
2022: 4M €
2023: 4M € 

El pressupost per a cada projecte oscil·larà entre els 250.000 i 750.000 €. En alguns casos el pressupost màxim podria ampliar-se a 1,5M €. 

Termini

Del 17/08/2021 al 17/09/2021.

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 196 del 17-08-2021

Contacte

informac@mapa.es

Tel. 913475368