ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert la convocatòria d’ajuts a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat que té per finalitat donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Digitalització i coneixement del patrimoni natural”.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat en les següents línies:

 • Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.
 • Biodiversitat marina i espais marins protegits.
 • Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.
 • Desertificació, degradació i restauració de terres.

En el marc d’aquestes tipologies de projectes seran subvencionables els costos següents:

 1. Despeses de personal.
 2. Costos de viatges i manutenció.
 3. Despeses d’assistències externes.
 4. Costos de material inventariable.
 5. Costos de material fungible.
 6. Altres despeses que derivin de l’actuació subvencionada i que siguin necessaris per a la seva execució.

Els projectes hauran de començar a executar-se a partir de la data de resolució de la convocatòria i no podran finalitzar més tard del 31 de desembre del 2025.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats:

 1. Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 2. Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 3. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal.
 4. Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que segons els seus estatuts o la normativa que els reguli realitzin activitats d’R+D+I o generin coneixement científic o tecnològic.
 5. Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

El pressupost total de la convocatòria és de 2.000.000 d’euros. L’import màxim de la subvenció a concedir per cada sol·licitud d’ajut és de 300.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de juliol del 2022 i finalitzarà el dia 13 d’octubre del 2022.

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 172 del 19-07-2022