ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/01/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Des de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) posen en marxa una sèrie de convocatòries d'ajudes que tenen per finalitat donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

Aquestes ajudes contribueixen a la consecució dels objectius del PRTR ("Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021"), en el marc del component 4, inversió 2 i objectiu 69.

Es tracta d'una convocatòria per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l'adaptació al canvi global, i de millorar l'habitabilitat de les capitals de província i altres ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris:

  • a) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
  • b) Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
  • c) Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
  • d) Col·legis professionals.
  • e) Administracions públiques.
  • f) Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).
  • g) Altres persones jurídiques, públiques o privades.
  • h) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

Pressupost total: 58 milions d'euros

Import per projecte: Entre 2.000.000 € i 4.000.000 €

Més informació

Accés al tràmit

Guia de presentació de projectes

Referència legal BOE Núm. 232 del 28-09-2021