ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per l’obertura de mercats exteriors

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria d’ajuts per l’obertura de mercats, destinats a les Associacions i Federacions d’exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç, i per les despeses de defensa jurídica als Consells Reguladors d’Indicacions Geogràfiques Protegides i Denominacions d’Origen Protegides, finançades amb fons europeus Next Generation EU. 

Les ajudes es divideixen en dues línies, amb la següent finalitat:

  • Línia Exportadors: en el cas de les Associacions i Federacions d'exportadors, la finalitat d'aquestes ajudes serà facilitar-los l'accés a nous mercats finançant els costos associats a les següents actuacions.
  • Línia Indicacions Geogràfiques: En el cas dels Consells Reguladors d'indicacions geogràfiques, la finalitat de les ajudes és donar suport a actuacions de consultoria i defensa jurídica per a la protecció de les indicacions geogràfiques en tercers mercats on la Unió Europea tingui subscrits acords per a la protecció de les indicacions geogràfiques.

Beneficiaris 

  • Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del que s'estableix en l'Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre, per la qual es regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors, en relació amb la Línia Exportadors.
  • Els Consells Reguladors o Entitats de Gestió de les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques, en relació amb la Línia Indicacions Geogràfiques.

Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 500.000 euros.

Seu electrònica del Ministeri

Bases reguladores

Referència legal BOE Núm. 252 del 21 d'octubre 2021

Contacte

Tel. 91 349 40 00