ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per a armadors de vaixells d'eslora total igual o superior a 12 metres per a l'adquisició per primera vegada i instal·lació de Sistemes de Seguiment Electrònic Remot (REM)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/11/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquestes ajudes s'emmarquen en el Component 3 (Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola, corresponent amb la Inversió 9 (Pla d'impuls a la sostenibilitat, recerca, innovació i digitalització del sector pesquer (IV): Digitalització dels mitjans per a la vigilància de la flota pesquera), sent l'objectiu d'aquest component millorar la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència dels sectors agroalimentari i pesquer des del punt de vista econòmic, mediambiental i social. Dins d'aquest component, aquest reial decret recull les subvencions referents a la primera de les dues línies d'acció del C3. I9, relativa a la «digitalització del sector pesquer i aqüícola espanyol».

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes els armadors de vaixells pesquers d'eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència per a les ajudes els d'eslora total igual o superior a 24 metres, de la llista tercera del Registre de Vaixells
i Empreses Navilieres que estiguin donats d'alta en el Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor.

Quantia

La quantia de l'ajuda serà de fins al 100% del cost de l'adquisició i la instal·lació dels equips nous del sistema de Seguiment Electrònic Remot, amb un límit de 15.000 euros per vaixell.

El pressupost conjunt per aquesta línia i la línia "Ajudes de suport al sector pesquer per a fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu" és de 3.800.000 euros.

Més informació

Noticia

Bases reguladores

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 257 del 27-10-2021

Contacte

Tel. 91 347 64 66