ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a renovables en autoconsum i emmagatzematge, i tèrmiques sector residencial

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris

 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:
  • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:
  • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
  • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
  • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Comunitats de propietaris.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Quantia

La dotació total per Catalunya és de 114.988.848 €.

Termini

Oberta la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023.

Més informació

Bases reguladores

Ordre de modificació de les bases reguladores

Tramitació

Referència legal DOGC núm. 8562 del 14-12-2021