ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a programes de formació d'àmbit estatal, destinats a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en ERTE

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització07/11/2023

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta convocatòria constitueix l'actuació “Formació per a persones treballadores en ERTE” inclosa a la Inversió 3, “Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva” del Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Beneficiaris

  • En els programes de formació regulats en l'article 9.a), les empreses que hagin aplicat o estiguin aplicant als seus treballadors expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a impartir formació a aquests treballadors amb centres de treball radicats en dos o més comunitats autònomes.
  • En els programes de formació regulats en l'article 9.b), les entitats de formació que imparteixin formació a treballadors que hagin estat o estiguin inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació que pertanyin a empreses situades en dues o més comunitats autònomes.

Quantia

El finançament per a la realització de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria ascendeix a 119.000.000 euros.

D'aquests, vuitanta milions d'euros per a l'exercici 2022 (80.000.000 €) i trenta-nou milions d'euros per al 2023 (39.000.000).

Terminis

Tres terminis en l'exercici 2022:

  1. Un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el "Boletín Oficial del Estado", és a dir, el 07 de febrer de 2022.
  2. Des del 18 d'abril fins al 27 de maig de 2022.
  3. Des del 3 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022.

Dos terminis en l'exercici 2023:

  1. Des del 10 d'abril fins al 22 de maig de 2023.
  2. Des del 25 de setembre fins al 7 de novembre de 2023.

Component 23 del PRTR

Pàgina web del Ministeri

Referència legal BOE Núm. 308 del 24-12-2021

Contacte

Tel. 91 363 23 30