ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/02/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Concessió de subvencions per contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Beneficiaris

  • Poden optar a la modalitat a) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.
  • Poden optar a les modalitats b) i c) de la base 1.2: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.
  • Poden optar a la modalitat d) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Quantia

La dotació màxima de la convocatòria és de 5.046.225,83 euros.

Aquestes subvencions es finançaran mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació (Next Generation EU) a través del mecanisme de recuperació i resiliència.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de gener al 14 de febrer del 2022.

Bases reguladores

Referència legal DOGC núm. 8574 Data 30.12.2021

Contacte

Tel. 933 16 27 00