ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha llançat la primera convocatòria del Programa Experiències Turisme Espanya dotada amb 26 milions d'euros que seran finançats amb els fons Next Generation EU l'objectiu dels quals és incrementar i millorar les experiències que componen l'oferta turística d'Espanya.

El Programa forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb un pressupost de 100 milions d'euros per als pròxims tres anys, dels quals 26 milions corresponen a aquesta primera convocatòria. L'objectiu d'aquest nou programa és finançar 45 nous productes turístics abans del segon semestre de 2025.

Beneficiaris

  • Associacions o Federacions legalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions regulat en el Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions o equivalent en les comunitats autònomes.
  • Fundacions, legalment inscrites en els Registres corresponents.
  • Agrupacions d'interès econòmic, regulades per la llei 12/1991 i legalment inscrites en el Registre Mercantil que els correspongui.
  • Empreses turístiques o pimes, establertes en qualsevol comunitat autònoma, sempre que es trobin inscrits en el Registre de Turisme de la comunitat autònoma on tingui el seu domicili fiscal i estiguin en actiu en la data de sol·licitud.
  • Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal o provincial, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquestes.
  • Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística d'àmbit autonòmic, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de comunitats autònomes.

Quantia

La dotació pressupostària per a aquestes ajudes és de 26 milions.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 15 de febrer de 2022 fins al dia 20 d'abril de 2022.

Més informació - La Moncloa

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 36 del 11-02-2022