ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (MOVES FLOTES)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/03/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

Incentivar projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers per vehicles elèctrics i de pila de combustible, que operin en més d’una comunitat autònoma i que compleixin els requisits que es defineixen a l’Annex I de les bases reguladores.


Els projectes podran incloure, no només l'adquisició de vehicles elèctrics que substitueixin als vehicles de combustió (Actuació 1), sinó també la disposició de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l'empresa (Actuació 2), i l'adquisició o adaptació de sistemes de gestió de flotes, per,  entre d’altres, digitalitzar el control de rutes o la formació de personal de l'empresa per tal de realitzar una transició de la flota cap a l'electrificació (Actuació 3).

És requisit imprescindible que es sol·liciti l’ajut almenys per a l’Actuació 1. Les Actuacions 2 i 3 seran opcionals.


La convocatòria estableix els següents límits per actuació:

  • Actuació 1: un màxim de 500 vehicles per sol·licitud i un mínim de 25.
  • Actuació 2: el número de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior al
    número de vehicles incentivats.
  • Actuació 3: un màxim d’ajuda equivalent al 20% de l’ajuda total sol·licitada.

Beneficiaris

  • Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
  • El sector públic institucional

Quantia

El pressupost assignat és de 50.000.000,00€.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de març de 2022 a les 12.00 hores

Bases reguladores

Accés al tràmit

Més informació

Convocatòria

Referència legal BOE núm. 16 del 19-01-2022

Contacte

913 146 673

ciudadano@idae.es