ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Activa Startups

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria d'ajuts del programa "Activa Startups" dirigits a afavorir la innovació de pimes i startups.

L’objectiu d’aquest programa és el desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que serveixin per impulsar la seva digitalització i el seu creixement empresarial. Les actuacions susceptibles de finançament seran projectes d’innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la inversió 2 del component 13 "Impuls a la PIME".

Actuacions subvencionables

Les tipologies d’actuació objecte d'aquest ajut podran ser:

  1. Projectes per a la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals i territorials.
  2. Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.
  3. Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.
  4. Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries les empreses de qualsevol sector (exceptuant les que operin als sectors de la pesca i l'aqüicultura i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles) amb personalitat jurídica pròpia i legalment constituïdes, que tinguin la consideració de PIME i centre de treball a Catalunya.

A banda, en el marc d'aquesta convocatòria s'entén per startup una empresa de recent creació, sempre i quan no hagin transcorregut més de 5 anys des de la data d’inscripció al Registre Mercantil (o de 7 en el cas de les empreses de biotecnologia, energia o industrial)

Quantia

El pressupost total previst per aquesta primera convocatòria és de 3.400.000 euros. La intensitat de la subvenció serà del 100% de l'import brut dels costos subvencionables del projecte fins a un màxim de 40.000 euros per empresa beneficiaria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 8 de juny de l'any 2022 i finalitzarà el dia 8 de juliol del 2022.

Bases Reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 136 del 08-06-2022

Contacte

Telèfon: 913 494 640 

activastartups@eoi.es