ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic (Bases Reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a agrupacions d'entitats del sector turístic.

Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes innovadors de base tecnològica relacionats amb l’internet de les coses, el 5G, el big data, la ciberseguretat o les aplicacions mòbils. Així mateix, la finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents: gestió de les empreses en la seva relació amb els clients, en la gestió dels seus beneficis o en el seu posicionament de marca.

Actuacions subvencionables:

S’estableixen dos línies d’actuacions o projectes susceptibles de rebre aquests ajuts:

  • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 6-8). El pressupost dels projectes serà com a màxim de 5.000.000 d’euros i d’un mínim de 500.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 18 mesos.
  • Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9). El pressupost dels projectes serà com a màxim de 750.000 euros i d’un mínim de 300.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 12 mesos.

Beneficiaris

  • Les empreses del sector turístic. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament.
  • Les empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.
  • Les associacions professionals i empresarials, incloent federacions, confederacions i
    unions d’aquestes que estiguin legalment constituïdes.

Quantia

25.000.000€ (20.000.000€ € per la línia 1 i 5.000.000€ per la línia 2)

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria. El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’obrirà durant un mes a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.

Més informació - La Moncloa

Ordre de modificació de les bases reguladores

Referència legal BOE Núm. 7 del 08-01-2022