ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions de l’eco-incentiu per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert.

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, de l’eco-incentiu per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic.

Aquesta línia de subvencions s’emmarca en la Mesura 5 de la Inversió 4 del Component 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “Mobilitat sostenible, segura i connectada”.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables en el marc d’aquesta convocatòria les activitats de transport ferroviari de mercaderies que demostrin un mèrit ambiental i socioeconòmic i que compleixin els següents requisits:

  1. Que l’activitat s’hagi realitzat després de la publicació de l’ordre ministerial que n’estableix les bases reguladores.
  2. Que s’hagi realitzat amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció.
  3. Que s’hagi realitzat sobre la Xarxa Ferroviària d’Interès General de l’Estat, en ample de via estàndard o ibèric i incloent tot el trànsit ferroviari exceptuant el trànsit de carbó.
  4. Que compleixi amb la normativa sectorial vigent que sigui d’aplicació.
  5. Que garanteixi el ple compliment del principi de “No causar dany significatiu” de la Comissió Europea.
  6. Que contribueixi a la consecució dels objectius climàtics de la Unió Europea.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaries totes aquelles persones jurídiques establertes en un estat membre de la Unió Europea legalment autoritzades per a realitzar transport ferroviari de mercaderies a Espanya.

Quantia

La quantia total màxima de les subvencions a concedir en el marc de la present convocatòria serà inicialment de 20.000.000 d’euros ampliable en 5.000.000 més en cas que hi hagi disponibilitat pressupostaria.

El cost subvencionable serà el corresponent a la reducció de costos externs de l’activitat subvencionable respecte al transport per carretera. La intensitat de la subvenció dependrà del mèrit ambiental i socioeconòmic demostrat durant la realització de l’activitat subvencionable tenint en compte el tipus de tracció i l’eficiència del transport. El càlcul de la quantia de les subvencions es realitzarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 de les bases reguladores i segons la fórmula recollida a la convocatòria. En qualsevol cas la quantia anual de la subvenció haurà de ser inferior al 30% del cost total del transport ferroviari.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per al període d’elegibilitat 2022 s’iniciarà el dia 1 de gener de l’any 2023 i s’estendrà fins al dia 30 de març del 2023 a les 12:00 hores.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Noticia moncloa

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 103 del 30-04-2022

Contacte

Telèfon: 915 977 000