ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Horizon Europe

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2027  

A qui s'adreça

Empreses

Novè programa marc de recerca i desenvolupament de la Unió Europea per al període 2021-2027, que satisfà totes les ambicions principals de les directrius polítiques de la CE.

Finalitat

L'objectiu general del programa és assolir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la Unió en R+D, enfortir les bases científiques i tecnològiques de la Unió i fomentar la seva competitivitat a tots els Estats membres.

Pilars d’Horitzó Europa

  1. Ciència Excel·lent.
  2. Desafiaments mundials i competitivitat.
  3. Europa Innovadora.
  4. Ampliació de la participació i enfortiment.

Beneficiaris

A les accions del programa Horizonte Europa pot participar qualsevol entitat jurídica, ja sigui empresa, universitat, centre de recerca, associació, administració pública, o qualsevol altre tipus d'entitat, que vulgui desenvolupar un projecte de R+D+I el contingut del qual s'adapti a les condicions, línies i prioritats establertes al programa de treball o les convocatòries de propostes.

Projectes

RDI; en consorci (a excepció d’EIC Accelerator individual) amb mínim 3 entitats independents de la UE o països associats (1 entitat mínim d’un país membre de la UE); coordinador i socis; entre 1 i 5 anys de durada; a partir de 500.000 euros aprox., encaix del projecte amb el tòpic o convocatòria.

Quantia

El pressupost és de 100 bilions d'euros per als 7 anys de programa.

Es tracta d'un finançament 70-100%.

Termini

Període d’Horizon Europe: 2021-2027. Convocatòries anuals que es publiquen cada 2 anys.

Programa Horizonte Europa

Horizon Europe - European Comission Website

Horizon Europe - Enterprise Europe Network

Referència legal Convocatòria BOE 12.05.2021