ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes “Europa Excel·lència” del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria d’ajuts a projectes “Europa Excel·lència” en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació per al període 2021-2023.

Aquests ajuts tenen com a finalitat millorar l’èxit de la participació espanyola a les convocatòries del Consell Europeu d’Investigació a través del finançament de projectes d’investigació científico-tècnica avaluats positivament i considerats elegibles pel Consell però que per motius pressupostaris no han pogut ser finalment finançats per aquest organisme.

L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D+i i contribuir a l’avenç del coneixement per afrontar els reptes que la investigació espanyola té en el context de l’Espai Europeu d’Investigació.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels agents del SECTI (Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació)”.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, estiguin vàlidament constituïts i tinguin residència fiscal o establiment permanent a Espanya, els organismes d’investigació i de difusió de coneixements següents:

 1. Organismes públics d'investigació.
 2. Universitats públiques i els seus instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 3. Entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculats al Sistema Nacional de Salut.
 4. Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 5. Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal.
 6. Altres centres públics d’R+D+i.
 7. Centres privats d’R+D+i sense ànim de lucre que tinguin la R+D+i com a activitat principal.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les següents despeses:

 1. Costos de personal.
 2. Costos de mobilitat: costos de viatge, locomoció, dietes, allotjament i manutenció, assegurances o visats...
 3. Costos d’adquisició, lloguer, reparació i amortització d’actius materials.
 4. Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 5. Costos d’adquisició d’actius immaterials.
 6. Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació.
 7. Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual.
 8. Costos d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides.
 9. Altres costos.

Quantia

L'import màxim destinat a finançar aquesta convocatòria és de 2.500.000 euros. La quantia individual dels ajuts es determinarà en funció del pressupost finançable real de cada actuació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 28 d'abril de 2023 i finalitzarà el dia 17 de maig de 2023 a les 14.00 hores.

Accés al tràmit

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 92 del 18-04-2023

Contacte

Telèfon: 902 887 060

eur.excel.solicitud@aei.gob.es