ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per a projectes d'innovació en medicina personalitzada i teràpies avançades

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la fase d'expressions d'interès prèvia a la convocatòria 2022 de Projectes d'Innovació en Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades, que forma part del PERTE per a la Salut d'Avantguarda i estarà gestionada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és coordinar les capacitats científiques amb les capacitats empresarials per avançar més ràpidament en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a la implementació de medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents, orientant els esforços investigadors i innovadors de l'ecosistema públic-privat cap als reptes següents:

 • Diagnòstic precoç i més precís.
 • Tractaments innovadors i personalitzats.
 • Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques.

Aquesta actuació conjunta s’emmarca dins de la Inversió 6 del Component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Salut”.

Esquema de funcionament

Per poder optar a aquests ajuts primer s’ha de presentar l’expressió d'interès, que recull la descripció del projecte conjunt entre empreses i organismes i centres d’investigació públics del SNS. Aquesta, ha de contenir un resum del projecte i ha d’especificar tant les activitats realitzades per cada participant, com el pressupost associat. A més, totes les entitats participants que integrin el Consorci hauran de presentar una declaració de compromís de participació en el projecte.

Un cop presentada l’expressió d’interès, les entitats participants podran realitzar les sol·licituds d’ajut a l’organisme corresponent: les empreses al CDTI i els organismes i centres d’investigació públics del SNS a l'ISCIII.

Projectes finançables

Es finançaran projectes d’R+D amb participació conjunta d'empreses i centres i organismes de recerca de l'entorn del Sistema Nacional de Salut (SNS), que estiguin enfocats a generar resultats amb aplicació industrial i/o empresarial.

 • Durada dels projectes: 2 anys (01/01/23 a 31/12/24).
 • Pressupost mínim:
  • 175.000 euros per empresa.
  • No hi ha un pressupost mínim per centre o organisme d’investigació.
 • Participants del Consorci, de 2 a 6 entitats: mínim una empresa i un centre o organisme de recerca.

Tot i que es tracta d'un projecte en col·laboració, el finançament es concedeix de manera separada a cada beneficiari, en procediments diferents.

Descriptors temàtics

Els projectes s’han d’emmarcar dins dels descriptors temàtics següents:

 1. Diagnòstic precoç i més precís:
 • Desenvolupament i validació d'eines innovadores que permetin millorar la precisió del diagnòstic per imatge, amb especial atenció a la seva aplicació en la detecció precoç de malalties amb alta mortalitat i clares necessitats clíniques no cobertes.
 • Identificació, desenvolupament i validació clínica de nous biomarcadors i altres tècniques i/o eines biotecnològiques orientades a millorar el diagnòstic precoç de malalties, amb especial atenció a les malalties poc freqüents i d'elevada morbi-mortalitat.
 1. Tractaments innovadors i personalitzats:
 • Investigació i desenvolupament de medicaments, amb especial atenció als desenvolupaments de teràpies avançades (actuacions terapèutiques basades en teràpia gènica, teràpia cel·lular i enginyeria de teixits), vacunes basades en àcids nucleics i medicaments biològics.
 • Implementació efectiva de nous processos en entorns clínics per desenvolupaments tecnològics innovadors en l'àmbit de les teràpies avançades. Addicionalment, processos innovadors per a la producció de medicaments essencials, altres fàrmacs emergents o vacunes.
 • Eines innovadores dirigides a millorar la precisió de les tècniques quirúrgiques.
 1. Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques:
 • Desenvolupament de dispositius mèdics, bioimplants i pròtesis personalitzades, destinats a la rehabilitació integral de pacients.
 • Desenvolupament i implantació clínica de solucions digitals disruptives portàtils que donin resposta a necessitats no cobertes en el seguiment de malalties cròniques.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 • Les empreses que desenvolupin un projecte d’R+D a Espanya.
 • Els consorcis integrats per empreses.
 • Els Instituts de Recerca Sanitària (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic-assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d'activitat sanitària.
 • Els Organismes Públics de Recerca (OPI).
 • Les universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
 • Altres centres públics d'R+D, de recerca i de difusió de coneixements i infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia i diferents dels OPI, sempre que tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 • Les entitats públiques sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d'R+D, generin coneixement científic o tecnològic o en facilitin l’aplicació i transferència.
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

Quantia

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 55 milions d'euros (30 milions en forma de préstecs i 25 milions en subvencions). En el cas de les empreses el pressupost total és de 45.000.000 d’euros en forma de préstec i 15.000.000 en forma de subvenció. Pel que fa als ajuts a centres i organismes de recerca el pressupost és de 10.000.000 d’euros en forma de subvenció.

Per una banda, les empreses rebran ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l’ajut. El tipus d’interès del tram reemborsable serà Euribor a un any, fixat en el moment de la concessió de l’ajut. La sol·licitud de l’ajut serà gestionada pel CDTI.

Pel que fa als centres i organismes de recerca del SNS, les subvencions seran de fins al 100% de les despeses elegibles i la convocatòria estarà gestionada per l'ISCIII.

Termini

El termini per presentar l’expressió d'interès per part de les empreses s’inicia el 23 de setembre i finalitza el dia 26 d'octubre.

Els Centres de Recerca poden presentar tant la sol·licitud, com la resta de la documentació necessària a l'ISCII partir del 6 d'octubre del 2022 i fins el 26 d'octubre del 2022 a les 15.00 hores.

Les empreses poden presentar la sol·licitud d'ajut al CDTI fins el dia 4 de novembre.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit per presentar expressions d’interès (empreses)

Accés al tràmit de presentació de sol·licituds (centres de recerca)

Convocatòria (CDTI) (document .PDF)

Bases reguladores (centres de recerca) (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria Centres de Recerca: BOE núm. 234 del 29-09-2022