ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Conforcat A MIDA_Ajuts a programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha publicat la convocatòria del Programa Conforcat A MIDA que ofereix subvencions a programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Reskilling i Upskilling de la població activa lligat a qualificacions professionals”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts:

 1. Les empreses, a títol individual, que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret.
 2. Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

En el cas de les empreses, poden participar en les accions de formació les persones treballadores ocupades en centres de treball a Catalunya i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a l'empresa.

En el cas de programes d'agrupacions d'empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l'agrupació o al consorci i entitats consorciades. En el cas de les entitats representatives d’un sector, poden formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquest ajut els programes de formació següents:

 1. Programes d'empreses per a la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral i/o persones en situació d'atur, que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d'altres de noves.
 2. Programes d'agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

Les accions formatives hauran d’anar dirigides prioritàriament a la formació en competències professionals emergents, de ràpida evolució i amb prospectiva en la generació d'ocupació.

Totes les accions formatives programades comptaran amb un mínim de 30 hores i un màxim de 60 hores de formació, que podrà efectuar-se de forma presencial, presencial a través d'aula virtual, teleformació o mixta, mitjançant combinació de qualsevol d'elles. S’admet la possibilitat de dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores. Per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, amb un total de 120 hores.

Es permet la subcontractació del 100% de l’activitat subvencionada (inclosa la gestió). A banda, el pagament es realitzarà a través d’una bestreta del 100% del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposarà del finançament abans d’iniciar la formació.

Les accions formatives s'han d'orientar a les actuacions incloses al Pacte Nacional per a la Indústria i als onze sectors estratègics següents contemplats al Pla de Modernització de la Formació Professional:

 • Nova tecnologia avançada de la informació.
 • Màquines-eina automatitzades i robòtica.
 • Equips aeronàutics.
 • Equips de transport ferroviari modern.
 • Vehicles basats en energia i equips nous.
 • Maquinària agrícola.
 • Nous materials.
 • Biofarmàcia i productes mèdics avançats.
 • Cadena de consum: Fabricants i distribuïdors.
 • Hostaleria i turisme.
 • Serveis d'atenció a persones.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 21.820.871,49 euros.

La distribució de l'import segons el tipus de programa presentat és la següent:

 1. Sol·licituds presentades per un import de sol·licitud fins a 50.000 euros: 8.820.871,49 euros.
 2. Sol·licituds presentades per un import de sol·licitud superior a 50.001 euros: 13.000.000 euros.

La quantia individualitzada de la subvenció serà el resultat del sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245€ per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549€ per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació.

L'atorgament mínim per sol·licitud és de 5.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 15 de març de 2023 i finalitza el dia 18 d'abril de 2023 a les 17:00 hores.

Les actuacions subvencionables s'han d'iniciar abans del dia 30 de setembre de 2023 i han de finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2024.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Preguntes freqüents (document .PDF)

Recupera aquí la sessió de presentació del programa

Manual per a l’elaboració de la sol·licitud (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC Núm. 8874 del 14-03-2023

Contacte

Telèfon: 935 536 364 / 935 536 375

conforcat@conforcat.cat