ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la convocatòria de les subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna.

L’objectiu d’aquestes subvencions és finançar els projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió situades dins les àrees i zones delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 2 del Component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Conservació de la biodiversitat terrestre i marina”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses titulars de línies elèctriques d'alta tensió que compleixin els requisits previstos en un dels dos subapartats següents:

  1. Les línies han d'estar situades dins de les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiàries han de ser titulars dels suports pendents de corregir abans de la data de la convocatòria corresponent.
  2. Les línies han d'estar situades dins les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiaries han de ser titulars dels suports en què hi hagi constatació d'electrocució d'avifauna entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2021 i que estiguin pendents de corregir abans de la data de la convocatòria corresponent.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquests ajuts són subvencionables les actuacions següents:

  1. La correcció o la substitució de creuetes de suports, la substitució de cadenes d'aïlladors, l'eliminació d'elements de tensió per damunt de la creueta o semicreueta o la substitució d'armats.
  2. L'aïllament dels ponts d'unió entre els elements en tensió, i l'aïllament de conductors i altres elements de tensió mitjançant fundes o elements plàstics preformats homologats, sempre com actuacions addicionals per al reforçament de la seguretat en suports sobre els quals s'han d'aplicar modificacions estructurals.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 3.628.035,13 euros.

L'import mínim elegible de les despeses subvencionables és de 1.500,00 euros i la intensitat màxima de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 18 de març de 2023 i finalitzarà el dia 17 d'abril de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8877 del 17-03-2023