ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Alemanya modifica la llei d’envasos per reduir l’ús de plàstics

Alertes de comerç internacional

A partir de l’1 de juliol del 2022 tots els productors que generin envasos i embalatges de plàstic a Alemanya han d’estar registrats a l’Agència central pel registre d'envasos. Una normativa que afecta tota mena d’envasos d’un sol ús i que seguirà evolucionant durant els propers anys.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Quins són els antecedents?

 • Què és la Normativa Europea de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) o Extended Producer Responsibility (EPR)? Es tracta d’una normativa europea que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019 a Alemanya. Consisteix en traslladar als productors el cost de la gestió del reciclatge i tractament dels residus que generaran els embalatges i envasos de plàstic dels productes comercialitzats al mercat alemany.
 • Quins requisits s’han d’acomplir per considerar-se productor? És important diferenciar que segons la normativa RAP ser productor no equival directament a ser fabricant. Es consideren productors els qui col·loquen per primera vegada a Alemanya un producte subjecte als requisits del RAP, ja sigui que fabriquin un producte a nivell nacional o que l’importin o el comercialitzin en el territori a través del canal on-line o off-line.

 

Quins canvis es produeixen en aquesta normativa i amb quina data d’aplicació?

Entre el 2021 i el 2030 entren en vigor algunes modificacions en aquesta normativa de forma esglaonada que detallem a continuació:

 • 3 de juliol de 2021. Prohibició venda productes de plàstic d’un sol ús. Aquesta prohibició aplica a productes com plats i coberts, palletes de begudes, bastonets de cotó per les orelles, varetes de plàstic per globus, contenidors alimentaris i tasses de poliestirè i plàstics oxodegradables.
 • 1 de gener de 2022. Ampliació de les obligacions de dipòsit de begudes d’un sol ús. Fins al moment, només algunes begudes envasades estaven subjectes a les obligacions de dipòsit PfandsystemEl sistema Pfand estableix un dipòsit per envàs que el consumidor recupera amb la devolució d’aquest envàs. A partir d’aquesta data, totes les llaunes de begudes i les ampolles de begudes de plàstic no emplenables, independentment del contingut, estaran subjectes a un dipòsit fixat en 25 cèntims. En cas de llet i productes làctics es retarda l’entrada en vigor fins gener de 2024 i també es contempla un període de transició.
 • 1 de juliol de 2022. Ampliació de l’obligació de registre a la ZSVR a d’altres envasos. Fins ara, només les empreses que declaren els seus envasos a un sistema dual estaven obligades a registrar-se a l’Oficina Central de Registre d’Envasos: Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). A partir d’aquesta data, l’obligació de registre serà extensiva a més productes plàstics: envasos de transport, envasos que no arriben al consumidor final privat, envasos de servei omplerts en el punt de venda, envasos reutilitzables, envasos de begudes d’un sol ús subjectes a dipòsit obligatori Pfand (veure apartat anterior) i envasos de venda de substàncies perilloses.
 • 1 de juliol de 2022. Obligació de registrar els envasos de servei. Són envasos que només s’omplen amb un producte en l’última fase del comerç, és a dir, ho fa el distribuïdor final per al lliurament al client (per exemple: bosses de forns de pa). Aquests distribuïdors finals hauran de registrar-se, juntament amb un número d’identificació fiscal, a la Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). 
 • 1 de juliol de 2022. Proveïdors de serveis de comerç electrònic. S’inclouen per primera vegada en el grup objectiu de la Llei d’envasos. Les plataformes de comerç electrònic i logística estaran obligades a verificar que les empreses que utilitzen els seus serveis compleixen amb la llei i han de comprovar que els venedors estan registrats a la Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) i participen al sistema dual.
 • 1 de gener de 2023. Alternativa reutilitzable en el sector "per emportar". Qui ofereixi begudes o menjar per emportar i utilitzi envasos de plàstic d’un sol ús per aliments o per a begudes, haurà d’oferir una alternativa reutilitzable. Aquesta alternativa no pot ser més cara que el mateix producte en l’envàs de plàstic d’un sol ús.
 • Entre els anys 2025 i 2030. Canvis pels fabricants d’ampolles de plàstic. A partir de 2025, les ampolles de plàstic d’un sol ús hauran d’estar fabricades, en part, amb plàstic reciclat. Aquest requisit serà més estricte a partir de 2030.

 

Com s’ha de fer el registre ZSVR / LUCID?

Així doncs, a partir de l’1 de juliol del 2022 tots els productors que generin envasos i embalatgesde plàstic a Alemanya han d’estar registrats al Registre d'embalatge ZSVR, per tal de demostrar que compleixen amb la normativa RAP i la llei alemanya relativa a la gestió d'embalatges i envasos (en alemany la llei VerpackG).

A la pàgina web del regulador Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), les empreses poden inscriure's al registre LUCID, disponible també en anglès, on han d'indicar quins envasos comercialitzaran. Un cop registrats, rebran un número per participar en el Sistema Dual, sense el qual no és possible fer circular materials d'embalatge en territori alemany.

Al Registre LUCID (que en alemany significa transparència) s'ha d'indicar la informació relativa al fabricant o comerciant, l'empresa i els productes, juntament amb els materials utilitzats per embalar o envasar els productes a comerciar. Amb l'objectiu d’oferir una major transparència, el registre és públic i els clients poden accedir-hi.

Així doncs, els punts essencials que els fabricants, importadors i distribuidors han de tenir en compte per complir amb la nova llei relativa a la gestió d'embalatges i envasos són: 

 • Registrar-se a la ZSVR a través de LUCID.
 • Introduir el número de registre al Sistema Dual.
 • Realitzar les declaracions necessàries tant al sistema dual com al ZSVR.

 

Enllaços d'interès

 

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional