ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Nota Econòmica d'Uzbekistan

Informes país

El reduït volum de les exportacions catalanes a l'Uzbekistan no impedeix que productes com la maquinària, la perfumeria o les llavors trobin sortida en aquest país. Unes vendes catalanes que el 2021 han augmentat més d'un 113%.

Nota Econòmica Uzbekistan

Nota Econòmica Uzbekistan

Uzbekistan és territori que es proveeix fonamentalment de Rússia i la Xina. Els principals sectors per volum d'importacions són la maquinària i béns d'equipament, la transformació del metall, la química i l'automoció. Cal dir, però, que en termes de volum de negoci el país té l'agricultura i les insfraestrucutres i la construcció com els principals sectors.

Uzbekistan ofereix un bon nombre d'oportunitats de negoci per a les empreses catalanes:

  • Uzbekistan prioritza la modernització d'indústries locals. El desgast de la maquinaria industrial a Uzbekistan supera el 45%. La quota de les empreses d'altes tecnologies: 1,2%. El govern del país prioritza la modernització de maquinària i equipament en la majoria dels sectors.
  • La importància del sector petroquímic i de la química fina a l'Uzbekistan. El sector del gas i el petroli lidera l'economia de l'Uzbekistan, amb una garantia d'autosuficiència de 23 anys amb els recursospropis de gas i de 30 anys amb els de petroli.
  • La transformació de metalls, un dels 10 principals sectors de l'Uzbekistan. El sector del metall i la metal·lúrgia és un dels més importants del país i es troba entre els 10 primers per volum de negoci. Segons Euromonitor, l'any 2019 el sector del metall i la metal·lúrgia figurava entre els principals sectors de l'Uzbekistan, i amb 306,6 milions de USD era un dels 10 primers per volum de negoci.
  • El país prioritza la modernització d'indústries tèxtils. És un sector amb la quota del 3,8% del PIB, sent el sisè país més gran productor de cotó (també de seda i llana) del món, amb més de 3,5 milions de tones de cotó i 1,1 milions de tones de fibra de cotó a l'any.
  • El sector de productes i material elèctric està en ple desenvolupament. El Govern de l'Uzbekistan prioritza l'augment d'exportacions de productes elèctrics fins als mil milions de dòlars l'any 2023 i planteja crear clústers i centres d'R+D per tot el país.
  • L’Uzbekistan obre oportunitats per als laboratoris europeus. El sector de la salut està creixent a l'Uzbekistan, fins a un 25% anual, i es considera un dels més dinàmics dins de l'economia nacional i dels més avançats dels països exsoviètics.
  • Obert a provar nous productes alimentaris d'importació. A l'Uzbekistan va creixent l'interès dels consumidors en els productes importats, i es prioritza la qualitat i no tant el preu.

Consulta les dades i totes les oportunitats de negoci d'Uzbekistan a la Nota econòmica d'Uzbekistan (document .PDF).