• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El sector del packaging a Catalunya

Informes sectorials

El sector del packaging a Catalunya inclou 753 empreses que facturen de manera conjunta 7.100 milions d'euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors.
Elaborat per ACCIÓ, aquest estudi situa el sector tant a Catalunya com al món i descriu quines són les tendències globals del packaging, les últimes innovacions tecnològiques i a quins reptes s'afronten actualment les empreses d'aquest àmbit.
Imatge

INFORME DISPONIBLE EN 3 VERSIONS: ESTUDI COMPLET I PÍNDOLA EN CATALÀ I ANGLÈS

  • L’estudi identifica 753 empreses catalanes dins del sector del packaging, amb una facturació agregada de 7.100 milions d’euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors. La facturació representa el 3,4% del total del PIB català.
  • El 96% de les empreses identificades són pimes (menys de 250 treballadors) i el 91% són empreses constituïdes abans de l’any 2007. 
  • El 79% de les empreses del sector són exportadores i el 10% tenen filial a l’estranger.
  • A Catalunya hi ha varies entitats relacionades amb el sector del packaging: administracions públiques que impulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats relacionats (Packaging Cluster, Clúster del Disseny, Beauty Cluster...), universitats i centres de formació, centres tecnològics i de recerca i xarxes internacional.
  • A Catalunya es duen a terme diverses fires relacionades amb el sector del packaging, com Graphispag, Hispack i InnoPack.
  • El mercat global del packaging suma 839 bilions de dòlars, i s’estima que creixerà fins els 998 bilions de dòlars al 2020.
  • Àsia és el primer consumidor mundial de packaging (38,4%), seguit de Nord-Amèrica (22,3%) i Europa Occidental (20,8%).
  • Les tendències globals del sector responen a quatre variables: els canvis en el consumidor, els canvis en el canal, la competència i els canvis en els “brand owners”.
  • Algunes de les noves tecnologies relacionades amb el packaging són la Impressió 3D, el packaging intel·ligent, el comestible o el multi-sensorial, entre d’altres.

Pàgines relacionades