• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La Internet de les coses: tendències i protagonistes

Informes tecnològics

En els propers 10 anys, la revolució de l'IOT alterarà profundament el sectors manufacturer, energètic, l'agricultura, el transport i altres sectors industrials que conjuntament representen gairebé dos terços del PIB mundial.
La Internet de les coses: tendències i protagonistes

INFORME DISPONIBLE EN 3 VERSIONS: CATALÀ, ANGLÈS I PÍNDOLA

La internet de les coses fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet, que permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte.

A Catalunya hi ha 103 empreses que s'hi dediquen i que en conjunt ocupen a 1.700 treballadors. Principalment, es tracta de fabricants de hardware, desenvolupadors de software i proveïdors de solucions.

La Internet de les Coses consisteix a enriquir diferents dispositius amb informàtica integrada i connectar-los fent servir tecnologies estàndard. Això permet que diferents dispositius es comuniquin i interactuïn tant entre ells com amb controladors més centralitzats.

El concepte IoT aplicat a la ciutat , rep el nom d’smart cities, si s’aplica a la indústria, rep el nom d’IoT industrial, i en el cas dels vehicles rep el no de cotxe connectat.

IOT

D’entre les eines tecnològiques de la indústria 4.0, la internet de les coses és la que té major capacitat transformadora, i no es pot desvincular d’altres tecnologies com: la robòtica col·laborativa, la sensòrica, el big data i el núvol.

Mitjançant l’ús d’un dispositiu de control remot (smartphone, tablet) l’usuari pot enviar o sol·licitar informació a través de la xarxa al dispositiu IoT.
A continuació, el dispositiu genera l’ordre rebuda i envia la informació sol·licitada a través de la xarxa, per ser analitzada i representada en el dispositiu de control remot.

Avantatges de la IoT

Transversalitat: s’aplica a la producció (fàbrica intel·ligent), mobilitat (smart cities) i hàbitat (smart home) entre molts d’altres.

El fet de disposar de dades en temps real sobre les variables del negoci, del procés i del producte, facilita la presa de decisions.

Es tradueix en una reducció dels costos ja que es compta amb informació sobre l’ús i el funcionalment dels dispositius, de cadenes de subministrament, d’instal·lacions i de la seva relació entre els diferents dispositius.

Genera oportunitats ‘innovació entre les empreses de diferents àmbits: productives, processos i models de negoci.

És possible identificar possibles fallides abans que es produeixin, i per tant implementar sistemes de manteniment predictiu.

Principals players en el marcat de la IoT

Cisco, AT&T, Google, Amazon web services, Intel, IBM, Bosch, ARM, Fujitsu, General Electric, HP, Salesforce, Microsoft, Oracle, Qualcomm, SAP, Smarthings.

La previsió és que la dimensió del mercat global de la IoT esdevingui de 14,4 trilions de dòlars l’any 2022.

Es mostra un univers esperat d’IoT amb un volum d’entre 20 i 30 mil milions de dispositius connectats per a l’any 2020.

A la UE el nombre de connexions tindrà un augment d’aproximadament 1,8 milions el 2013 a gairebé 6 bilions el 2020. Això portarà el mercat de la UE a superar el bilió d’euros el 2020.

La internet de les coses està transformant les empreses, els governs i els consumidors, transformant també la seva manera d’interactuar amb el món.

San Francisco encapçala el rànquing de les principals ciutats IoT del món, amb un amplíssim avantatge. La segueixen Londres, Nova York, Boston, los Angeles i Paris.

Els principals inversors mundials d’IoT son Intel capital i Qualcomm en l’àmbit startup i Foundry group, KPCB en àmbits més genèrics.

La IoT s’està aplicant actualment als sectors: smart home, benestar social i wearables, fabricació avançada, smart energy, smart cities, smart mobility, smart agriculture i economia circular.

Les aplicacions recents per sector de demanda es regeixen per els àmbits de salut, habitatges, retail, oficina, fàbrica, worksite, vehicles, ciutats i outside.

Els centres TECNIo amb especialitat en l’àmbit IoT són: CD6, CEMIC, CITCEA, CTTC, CVC, DAMA data management, Easy, Eurecat, GTI, Institut d’Investigació en Intel.ligència artificial, La Salle i Starlab.