ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Economia 'silver' a Catalunya

Informes sectorials

Economia 'silver' a Catalunya

Més de mig miler d’empreses treballen al nostre país oferint serveis i productes adaptats a les necessitats dels majors de 55 anys, un grup poblacional cada cop més nombrós i actiu. Aquest estudi d’ACCIÓ analitza totes les dades del sector.

INFORME DISPONIBLE EN 3 VERSIONS: CATALÀ, ANGLÈS I PÍNDOLA

L’envelliment general de la població mundial genera una sèrie d’oportunitats econòmiques que s’engloben en la denominada silver economy. Els majors de 55 anys cada cop són més i hi arriben amb més bona salut. Una tendència que genera noves necessitats que permeten a les empreses que les satisfan cobrir un nínxol de negoci amb un potencial creixent.

Una oportunitat que és especialment en rellevant en mercats internacionals on aquest segment de població disposa de major poder adquisitiu, com passa en les primeres potències europees, els Estats Units, el Canadà o Austràlia.

Totes les seves dades i tendències, tant al nostre país com a la resta del món, les recull l’estudi Economia 'silver' a Catalunya, elaborat per la Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ.

Un sector que creix

Actualment, més del 17% de la població mundial té més de 55 anys. Una proporció que pel 2050 ja arribarà al 25%. Fins al 2030, el grup d’edat d’entre 55 i 69 anys creixerà un 34%, mentre que el de +70 ho farà un 60%.

Aquest grup poblacional, doncs, acusa l’envelliment global per engreixar el seu volum. En molts països, a més, ho fa amb persones que disposen d’una riquesa i benestar superiors a la mitjana i un poder adquisitiu que creixerà, de mitjana, un 5,1% fins al 2021.

Només a Catalunya, la despesa mitjana anual dels jubilats ha augmentat un 4,6% els darrers cinc anys. Una xifra a tenir en compte atès que el 30% dels catalans tindrà més de 65 anys al 2050.

Radiografia de l'economia silver a Catalunya

Aquest estudi identifica fins a 545 empreses a Catalunya dedicades al sector de l'economia silver. Totes elles representen un 4% del PIB, amb una facturació agregada de 9.003 milions d’euros i donen feina a 122.000 treballadors.

Infografia sobre la qualitat de vida, l'assistència i la vida activa de les persones majors de 55 anys

Més de la meitat d’aquestes empreses tenen menys de 50 treballadors i només el 12% són grans empreses (més de 249 treballadors). En qualsevol cas, gairebé la meitat estan internacionalitzades i exporten els seus productes i/o serveis.

Quan se les ubica al mapa, destaca el fet que un 85% es concentren a la província de Barcelona, per un 6% a Girona, un 5% a Tarragona i un 4% a Lleida.

Pel que fa als segments d’activitat, l’estudi n’identifica quatre de principals: salut, qualitat de vida, assistència i vida activa. Tot plegat acompanyat de tendències globals en noves tecnologies, dispositius mèdics, fitness cerebral o mobilitat.

Descobreix aquestes i moltes més dades en l’estudi Economia 'silver' a Catalunya.