ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

12 reptes estratègics pel sector de l'aigua a Catalunya

Informes sectorials

El sector de l'aigua a Catalunya inclou totes aquelles empreses, entitats i agents involucrats en la gestió del cicle integral de l'aigua per a ús domèstic, industrial, agrícola i de serveis.

Aquest document, l'Actualització estratègica del sector de l'aigua, fa una radiografia detallada del sector i identifica les tendències, canvis en el negoci i reptes estratègics que afronta.

12 reptes estratègics pel sector de l'aigua a Catalunya

12 reptes estratègics pel sector de l'aigua a Catalunya

  • El sector de l’aigua comprèn 402 empreses que sumen un volum de negoci total de 10.161 M€ i que ocupen a 45.465 treballadors (2015)
  • El volum de negoci exclusivament vinculat al sector de l’aigua es de 4.480 M€, una xifra que representa el 2,2% del PIB català
  • El 94% de les empreses del sector de l’aigua són pimes i el 74% són empreses constituïdes fa més de 10 anys
  • El segment de disseny i fabricació d’equips, productes i solucions pel cicle integral de l’aigua concentra la massa crítica més rellevant del sector, amb un volum de facturació del 45,7% sobre el total, seguit del segment serveis d’explotació del cicle integral de l’aigua (37,6% sobre el total). En darrer terme trobem de segment de serveis intensius en coneixement (16,8% sobre el total)
  • El 52,7% de les empreses del sector de l’aigua són exportadores i el 13,7% tenen filial a l’estranger
  • A Catalunya existeix un ampli teixit centres de recerca en l’àmbit de l’aigua, i destaca el Catalan Water Partnership com a entitat principal del sector. En aquest àmbit, destaca també la fira internacional iWater
  • El sector afronta els propers anys un conjunt de reptes i oportunitats en els àmbits principals del foment de la sostenibilitat en el consum i gestió de l’aigua, la recerca aplicada, el desenvolupament tecnològic, i la smartització

Presentacions