• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Romania

Informes país

Les relacions comercials amb Romania mostren una dinàmica ascendent en els darrers anys. Al 2018 han assolit els 605,5 milions d'euros, amb un creixement de l'11,8% essent la xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya exporta principalment a Romania carn de porc (14,4%), vehicles (10%) i aparells i material elèctric (9,3%).
Oportunitats de negoci a Romania

El sector TIC és un dels sectors on les empreses catalanes hi poden trobar bones oportunitats.

TIC i transformació digital

El sector de les TIC a Romania és un dels que registra un creixement més elevat en els mercats del centre i l’est d’Europa. El mercat del programari en serveis TIC té potencial per convertir-se en un dels motors de l’economia en els propers anys. Hi ha oportunitats en seguretat informàtica i digitalització per a l’administració governamental, així com per al sector mèdic.