Troba el teu clúster

ClústerMAV- Clúster de Materials Avançats de Catalunya

El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de valor del sector dels materials avançats a Catalunya.

ClústerMAV
Eloi Montcada

Cluster manager

emontcada@clustermav.com

662 15 84 95