• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Croàcia

Informes país

Croàcia és un mercat on les empreses poden trobar oportunitats de negoci principalment en els sectors de la maquinària i els béns d’equip, la salut i els equipaments mèdics i les TIC.

L'any 2017 les exportacions catalanes van registrar un creixement del 10,2%, essent els productes més venuts els farmacèutics (24,5%), els vehicles (14,6%) i la carn de porc (12,8%).

Nota Econòmica Croàcia

Oportunitats per a empreses catalanes a Croàcia

 

Maquinària i béns d’equip

El sector alimentari és el més important de la indústria manufacturera croata, ja que és el que té la facturació més elevada i el que genera més ocupació. La indústria manufacturera del sector alimentari està formada per més de 3.000 empreses que donen feina a més de 65.000 treballadors. Això fa que es generin oportunitats de negoci per a les empreses de maquinària agrícola i equipament per a la indústria agroalimentària. 

Salut i equipaments mèdics

Al voltant del 90% de la demanda d’equipament mèdic es satisfà mitjançant la importació, que va registrar un augment del 17% en el període 2014-2016. Actualment està en xarxa el projecte de modernització per a la racionalització del sistema sanitari i de la xarxa hospitalària.

TIC i transformació digital

El sector TIC mostra un creixement interessant a Croàcia, que ofereix oportunitats tant per obrir-hi mercat com per col·laborar-hi. Amb una aportació al PIB del 4,2%, el sector TIC dóna feina a més de 29.000 treballadors a Croàcia.

Turisme, cultura i oci

El sector turístic a Croàcia representa el 18% del PIB del país. Tanmateix, la seva infraestructura turística, relativament escassa i obsoleta, exigeix una inversió creixent. Segons l’Estratègia de Desenvolupament del Turisme 2020, es preveu una inversió de 7.500 milions d’euros fins al 2020, amb un augment significatiu de places hoteleres.

Presentacions

 

 

 

Descarrega't el material