• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Croàcia

Informes país

Croàcia és un mercat on les empreses poden trobar oportunitats de negoci principalment en els sectors de la maquinària i els béns d’equip, la salut i els equipaments mèdics i el turisme.

El 2018 Catalunya hi va exportar principalment vehicles (18,6%), carn de porc (15,6%) i peces de vestir (12,4%).

Nota Econòmica Croàcia

Oportunitats per a empreses catalanes a Croàcia

 

Maquinària i béns d’equip

El sector alimentari és el més important de la indústria manufacturera croata, ja que és el que té la facturació més elevada i el que genera més ocupació. La indústria manufacturera del sector alimentari està formada per més de 3.000 empreses que donen feina a més de 65.000 treballadors. Això fa que es generin oportunitats de negoci per a les empreses de maquinària agrícola i equipament per a la indústria agroalimentària. 

Salut i equipaments mèdics

Al voltant del 90% de la demanda d’equipament mèdic es satisfà mitjançant la importació, que va registrar un augment durant els últims anys. Actualment està en xarxa el projecte de modernització per a la racionalització del sistema sanitari i de la xarxa hospitalària.

Turisme, cultura i oci

El sector turístic a Croàcia representa el 18% del PIB del país. Tanmateix, la seva infraestructura turística, relativament escassa i obsoleta, exigeix una inversió creixent. Segons l’Estratègia de Desenvolupament del Turisme 2020, es preveu una inversió de 7.500 milions d’euros fins al 2020, amb un augment significatiu de places hoteleres així com de la seva qualitat.

Descarrega't el material