ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport al finançament de les despeses de les empreses que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya, durant la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris.

S'entén per programació estable les que com a mínim hagin tingut 24 concerts de pagament entre el 14 de març del 2019 i el 14 de març del 2020.

Quantia

L'import màxim de la subvenció és de 350.000 €.

Condicions

  • Sales amb aforament fins a 400 persones: Subvenció del 70% de la despesa declarada.
  • Sales amb aforament entre 401 i 1.500 persones: Subvenció del 75% de la despesa declarada.
  • Sales amb aforament superior a 1.500 persones: Subvenció del 80-5 de la despesa declarada.

Beneficiaris

Empreses i autònoms.

Sol·licitud

Més informació (document .PDF)

Referència legal Bases específiques

Contacte:

Telèfon: 935 524 574

ajuts.icec@gencat.cat