ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 (5à convocatòria)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/03/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes subvencions tenen com a objectiu contribuir econòmicament a compensar les pèrdues per la impossibilitat de recaptació corresponent al rendiment de taquilla de les sales d'exhibició cinematogràfica del territori de Catalunya a causa del tancament forçós per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries amb motiu de la Covid-19.

El període subvencionable és del 5 a l'11 de maig del 2020 i de referència per determinar la quantia de la subvenció és del 5 a l'11 de maig del 2019.

Quantia

La subvenció màxima és de 50.000 € per sala d'exhibició cinematogràfica.

Beneficiaris

Empreses i autònoms inscrits al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals.

Sol·licitud

Més informació (document .PDF)

Referència legal Bases específiques

Contacte:

Telèfon: 933 162 808