ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Missió, visió i valors

Missió

Que l'empresa catalana tingui èxit al mercat global.

Visió

Agència de suport a l'empresa reconeguda nacional i internacionalment per la visió i lideratge en la transformació empresarial.

Valors

  • Lideratge
  • Referència
  • Visió de futur
  • Impacte: Transformació / Addicionalitat / Valor afegit
  • Il·lusió
  • Respecte
  • Professionalitat
  • Responsabilitat

Política de qualitat

Es compromet a cercar l'eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat per orientar l'organització a la millora contínua i obtenir un valor afegit en les seves activitats de negoci.

És una declaració d'intencions i una garantia d'acompliment de requeriments per assolir els reptes de prestigi i resultats que ACCIÓ es proposa.