ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Investigació capdavantera per millorar la salut del futur

Oportunitats de negoci vinculades a l'àmbit de la biotecnologia

Brasil

Brasil

Biotecnologia


Recepció de tecnologia i desenvolupament conjunt de recerca biotecnològica

En les últimes dècades el Brasil ha avançat molt en el desenvolupament d'un ecosistema de recerca biotecnològica, especialment en l'àrea agropecuària.

Desplegar més opcions de Recepció de tecnologia i desenvolupament conjunt de recerca biotecnològica

Empesos per la iniciativa pionera de l'EMBRAPA, a les últimes dècades diverses universitats, parcs tecnològics i empreses han constituït departaments d'R+D dins aquesta àrea. Si bé el focus inicial de la recerca s'ha centrat en la biotecnologia blanca (millora dels conreus per mitjà de l'enginyeria genètica principalment), Brasil també disposa de centres d'excel·lència en l'àmbit de la biotecnologia vermella (tant humana com veterinària).

Amagar més opcions de Recepció de tecnologia i desenvolupament conjunt de recerca biotecnològica
Sud-àfrica

Sud-àfrica

Biotecnologia


Sinergies amb Cape Biotech Initiative (CBI), centre punter al continent

El govern de Western Cape vol atraure molta inversió en el sector i que puguin sorgir oportunitats per a empreses que tinguin interès a produir al país o a entrar com a proveïdors.

Desplegar més opcions de Sinergies amb Cape Biotech Initiative (CBI), centre punter al continent

La pandèmia de la COVID-19 va posar de manifest els dèficits i les debilitats de satisfer la demanda de vacunes i fàrmacs al país i, partint d'aquesta base, hi ha un interès creixent per desenvolupar un centre de producció farmacèutica i biotecnològic fort al país per preparar-se adequadament per a la propera pandèmia. S'han produït associacions entre fabricants farmacèutics internacionals i productors locals centrades en la transferència de tecnologia per augmentar la producció local per al continent. A mitjans del 2021, l'OMS va anunciar que donaria suport a un lloc d'ARNm a Sud-àfrica que produirà vacunes contra la COVID-19 per a la regió.

Amagar més opcions de Sinergies amb Cape Biotech Initiative (CBI), centre punter al continent
Polònia

Polònia

Biotecnologia


Recerca i desenvolupament en el sector de la biotecnologia

Per les inversions en R+D i usos pràctics a la indústria, es preveu un creixement del sector, incentivat per projectes d'R+D, finançats pels fons de la UE, disponibilitat d'un personal qualificat, laboratoris moderns i uns costos laborals baixos.

Desplegar més opcions de Recerca i desenvolupament en el sector de la biotecnologia

Alhora, el segment de proves clíniques té un potencial enorme de desenvolupament per a la població gran, bona reputació de la qualitat de proves i reclutament de persones per als tests relativament fàcil. Gràcies a un ampli ventall d'incentius fiscals, seria també una oportunitat per a les empreses catalanes que consideren la seva implantació a Polònia i una obertura d'empresa a Polònia per al mercat local o altres mercats de la zona. També observem oportunitats per a les empreses que vulguin fer proves clíniques, formar consorcis i les exportadores de solucions biotecnològiques innovadores.

Amagar més opcions de Recerca i desenvolupament en el sector de la biotecnologia
Japó

Japó

Biotecnologia


Ciències de la vida, assistència sanitària i biotecnologia

L’escala del mercat de la indústria biotecnològica al Japó és de 24.000 milions d’euros, i el govern desitja expandir-lo i multiplicar el seu valor per sis abans del 2030.

Desplegar més opcions de Ciències de la vida, assistència sanitària i biotecnologia

En conseqüència, es busquen i desenvolupen diferents formes de col·laboració amb les empreses i els clústers estrangers, de tal manera que aquest mercat ofereix molt bones oportunitats per a les empreses catalanes més innovadores. Aquesta oportunitat s'estén a les empreses d'assistència sanitària (healthcare), ciències de la vida (life science) i bellesa (beautycare).

Amagar més opcions de Ciències de la vida, assistència sanitària i biotecnologia

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Àmbit de la biotecnologia: informes, casos d'èxit i coneixement empresarial