ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ghana

Àfrica per a principiants

Oportunitats de negoci a Ghana i a l'Àfrica subsahariana

Salut i serveis sanitaris

Ghana

Salut i serveis sanitaris


Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana

La crisi de la COVID-19 ha impulsat una creixent preocupació per la millora de les infraestructures sanitàries i els laboratoris.

Desplegar més opcions de Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana

El Govern ghanès ha anunciat la construcció de 88 hospitals. El país es beneficia també del suport d'organismes multilaterals com, per exemple, el Banc Mundial per a millorar les infraestructures sanitàries. La xarxa d'hospitals privats està creixent en paral·lel i ha rebut suport d'actors com IFC (Nyaho Clinic, per exemple) o de fons d'inversió internacionals (Lucca Health, per exemple). La via d'entrada sol fer-se a través d'un soci local especialitzat en equipaments sanitaris i de laboratoris. Les importacions des d'Europa se centren en tecnologies mèdiques, equips de diagnòstic i consumibles sanitaris d'alt valor afegit.

Amagar més opcions de Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana
Moble i hàbitat

Ghana

Moble i hàbitat


El sector de l'habitatge a Ghana

Ghana continua amb un dèficit d'habitatge important valorat en 1,7 milions d'unitats, tant d'habitatge social com per a la classe mitjana. El creixement urbà continua alimentant una demanda important de construcció residencial i comercial.

Desplegar més opcions de El sector de l'habitatge a Ghana

La demanda de materials de construcció per a acabats és important i cada vegada més sofisticada: solucions per a cuines, banys, paviments, solucions divisòries, il·luminació, etc. S'observa l'aparició de més marques europees que treballen amb distribuïdors. Existeixen també moltes empreses que gestionen projectes de construcció i que importen directament per a un projecte determinat. El preu continua essent un factor determinant, però s'evidencia una demanda de més disseny.

Amagar més opcions de El sector de l'habitatge a Ghana
Matèries primeres i transformació del metall i altres materials

Ghana

Matèries primeres i transformació del metall i altres materials


Tractament d'aigües a Ghana

Existeixen oportunitats per a projectes de transferència de tecnologia i solucions per transformar l’economia ghanesa en un model d'economia circular: tractament d'aigua, de residus, waste to energy i pràctiques sostenibles per a la indústria.

Desplegar més opcions de Tractament d'aigües a Ghana

El creixement industrial sostenible amb el lema «Zero Waste Industry» és una prioritat per al teixit empresarial i industrial ghanès i per al govern, així com per als organismes multilaterals que aporten finançament al país. Els reptes d’accés a l’electricitat assequible i de gestió de residus desperten un gran interès per part de Ghana en les tecnologies de waste to energy i simbiosi industrial. La transformació del sector industrial ghanès en un model d’economia circular és un àmbit d'oportunitat per proposar innovacions catalanes. Cal remarcar la necessitat d'implementar tractaments d'aigües residuals tant industrials com urbanes.

Amagar més opcions de Tractament d'aigües a Ghana
Alimentació

Ghana

Alimentació


Productes alimentaris a Ghana

El creixement de la classe mitjana i del poder adquisitiu a Ghana estimula una demanda de productes alimentaris cada vegada més sofisticats en qualitat i en varietat. Les cadenes de supermercats estan creixent.

Desplegar més opcions de Productes alimentaris a Ghana

La distribució de productes alimentaris a Ghana continua molt integrada verticalment amb importadors que també distribueixen i tenen punts de venda al detall i supermercats. Cerquen productes de més qualitat però a preus competitius. El creixement urbà, demogràfic i de la classe mitjana impulsen la demanda de productes alimentaris. Ghana continua tenint una gran dependència dels productes importats, encara que s'estigui fent un esforç molt important per la industrialització local i la producció de productes "Made in Ghana". Es comencen a veure tendències de consum d'aliments dietètics i saludables i aliments sense gluten, per exemple, la qual cosa és una nova tendència a Ghana.

Amagar més opcions de Productes alimentaris a Ghana

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Ghana: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial