L'Àfrica Occidental i Central és una de les principals zones receptores de fons multilaterals